رزرو مشاوره

توضیحات:

مشاوره و آموزش ها به صورت ساعتی و در بستر آنلاین انجام می‌پذیرد.
مشاوره:
_طراحی زیرساخت و سلوشن IT
_مشاوره‌ قبل از پروژه(در صورت عقد قرارداد مبلغ مشاوره از مبلغ پروژه کسر می‌گردد.)
_چگونگی درآمدزایی از حوزه IT
_نقشه راه،هدف گذاری و برنامه ریزی
آموزش:
_لینوکس و سرویس های مبتنی بر لینوکس
_مجازی سازی و کلود
_کلیه سلوشن های open source

پس از پرداخت وجه  و رزرو هماهنگی لازم برای ساعت مشاوره، از طریق پشتیبانی با شما انجام می‌گردد.